Bukan tentang Kecebong dalam Baskom, Melainkan tentang Cebok dan Polah-Tingkah Para Pongah

5184 3456 Rengga Bagus Nanjar

jika kaudapati ada secumplung mutan yang tengah belajar cebok, jangan sekali-kali kaumenyuapinya dengan bantuan: menyodorkan gayung, memberinya tissue, ataupun mengulungkan kertas usang bekas bungkus kacang

biarkan dia melakukan proses belajar ceboknya dengan sembarang: mengosek-kosekkan bokong pada tembok, memagutkan lubang dubur dengan pancuran, atau malah sekadar mengelap dan mengusap-usapnya dengan tangan telanjang, kemudian menjilatinya dengan penuh penghayatan

ya, biarkan saja dia bedigasan, usah kautaruh iba apalagi sampai merapalkan petuah-petuah sok bijak yang memekakkan telinga

sebab, kau itu bukalah Tuhan, sekalipun kau kerap merasa dirimu adalah Tuhan hanya lantaran kau telah dititipi lebih oleh Tuhan

namun, tetap saja kau itu bukanlah Tuhan, melainkan hanya sekadar abdi pongah yang gemar membabtiskan diri sendiri sebagai Tuhan