Kantuk

5184 3456 Rengga Bagus Nanjar

kantuk kerap membuat kepala teklak-tekluk

bukan ongkang-ongkang seperti para pembangkang

kantuk ya mengantuk, teklak-tekluk

hampir serupa dengan liyer-liyer, tapi tak sampai ngiler

kantuk kadang sepaket dengan senut-senut, tapi bukan kedut, bukan pula siul dubur yang biasa disebut kentut

kantuk semacam hilang nafsu, serupa dengan vegetarian yang tak sudi makan daging asu; geleng-geleng, tapi bukan celeng, bukan pula banci kaleng, apalagi maniak kolor rombeng

kantuk, mengantuk

seperti kena kutuk jadi burung pelatuk; teklak-tekluk mematuk kayu gapuk: tuk tuk tuk tuk tuk tuk….